Ползи за обучители и учители

Обучители, работещи в ботаническата градина и открит център за обучение?

Чрез участие в курс на INQUIRE вие:

► ще придобиете умения в преподаване на откривателско учене (IBSE). По-конкретно, вие ще научите как да използвате цикъла на откривателското учене (виж диаграмата по-долу).

► ще се научите да подкрепяте учителите при преподаването на откривателско учене (IBSE) в класната стая и в ботаническата градина  – чрез предлагането на оборудване, основни знания и съвети и на форум за дискусии и коментари.

► ще разберете как да предоставяте на учителите и учениците реален житейски опит в научните дисциплини, като им осигурявате възможност да осъществяват откривателски дейности в ботаническата градина и им предлагате достъп до редица ресурси, включително до учени.

► ще повишите полезността на своя уебсайт за учителите и учениците.

 

Вие сте учител?

Участвайки в курс на INQUIRE вие:

► ще придобиете умения да преподавате откривателско учене (IBSE). По-конкретно, вие ще се научите как да реализирате цикъла на откривателското учене (виж диаграмата по-долу).

► ще мотивирате учениците си по природните дисциплини и география като им позволите да учат извън класната стая.

► ще повишите самоувереността на момичетата да изучават природните дисциплини чрез достъп до възможностите, свързани с техния ежедневен живот.

► ще можете да осигурите на учениците си опит в природните дисциплини чрез свързване с ботаническата градина и насърчаване на учениците да извършват експерименти в градината и да се срещат с истински учени.

► ще си осигурите подкрепата на водеща научна институция във вашата страна.

► ще откриете информация за цяла поредица от възможности за откривателско учене (IBSE), подходящи за учене във и извън класната стая.

Цикъл на откривателското учене

ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ Виж всички дискусии

16/10/13

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

00 коментара

Отидете в нашия раздел ‘ресурси’, където ще откриете много идеи за това как да преподавате откривателско учене (IBSE). Ние проучихме много книги, образователни пакети и интернет сайтове, за да намерим подходящите ресурси за преподаване в ботанически градини и на други неформални места за обучение.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ Вижте всички новини

07/11/13

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

Филмът "Да направим ботаниката вълнуваща" ще ви запознае с идеята и значението на откривателското учене. Ще минете отвъд темата на преподаването - към глобалнозначимите проблеми за загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

00 Коментари

Улеснен достъп

              

С подкрепата на

  Share on Facebook