За нас

Какво е INQUIRE?

INQUIRE е тригодишен проект, фокусиран върху откривателското учене (IBSE), в който участват 17 партньори от 11 европейски страни. Проектът се финансира от Европейския съюз по 7та рамкова програма. Четиринадесет ботанически градини участват в проекта и всяка от тях разработва едногодишен курс за обучение на учители по откривателско учене с подкрепа от страна на организацията Botanic Gardens Conservation International (BGCI) и два много уважавани университета – Кингс колидж Лондон (King’s College London), Обединеното Кралство и Бременския университет, Германия. Курсовете на INQUIRE ще са вдъхновяващи и ще обучават стотици учители и обучители, като по този начин ще достигат до хиляди деца. Съдържанието на курсовете ще е съсредоточено върху загубата на биоразнообразие и изменението на климата, които са признати от научния свят като основните глобални проблеми на 21 век.

Интернет страницата на INQUIRE подпомага проекта чрез разпространяване на информация и ресурси и като насърчава диалога между партньорите и учителите. Нашата цел е INQUIRE да обогатява възможностите си и да действа като катализатор като обучава и подкрепя нарастващ брой учители и обучители да развиват уменията си в откривателското учене и да претворяват наученото в практиката.

 

Защо ботанически градини?

Ботаническите градини са едни от най-вдъхновяващите културни, научни и учебни институции на Европа. Те съдържат впечатляващо разнообразни сбирки от растения и растителни артефакти и пазят в себе си обширни ботанически, етно-ботанически и градинарски знания и умения. Повечето европейски ботанически градини се намират в градски райони и това ги прави достъпни за голям брой хора. Тъй като все повече хора живеят в градовете, ботаническите градини предлагат някои от единствените места за учене на открито, където децата да натрупат опит в откривателското учене от първа ръка.

Вземи контакт с INQUIRE

 

Партньори в INQUIRE

В проекта участват следните партньори:

ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ Виж всички дискусии

16/10/13

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

00 коментара

Отидете в нашия раздел ‘ресурси’, където ще откриете много идеи за това как да преподавате откривателско учене (IBSE). Ние проучихме много книги, образователни пакети и интернет сайтове, за да намерим подходящите ресурси за преподаване в ботанически градини и на други неформални места за обучение.

Улеснен достъп

              

Следи ни

С подкрепата на

  Share on Facebook