Проект INQUIRE е възраждане на откривателското учене

Проектът INQUIRE е възраждане на откривателското учене в цяла Европа. Провеждан от ботанически градини в 11 страни, проектът INQUIRE показва как откривателското учене може да вдъхнови учениците да изучават научните дисциплини и да спомогне за решаването на проблемите на биоразнообразието и изменението на климата.

Защо да участвам в INQUIRE?

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ Вижте всички новини

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

07/11/13

INQUIRE филм: Да направим ботаниката вълнуваща

Филмът "Да направим ботаниката вълнуваща" ще ви запознае с идеята и значението на откривателското учене. Ще минете отвъд темата на преподаването - към глобалнозначимите проблеми за загубата на биоразнообразие и климатичните промени.

Международен научен форум

04/11/13 | София

Международен научен форум

Департаментът за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) организира Международен научен форум, посветен на 60 годишнината на департамента под наслов „Традиции и иновации в образованието”. Форумът бе открит официално в деня на Народните будители 1 ноември и продължи до 3 ноември 2013 г. С презентация на тема "Откривателството - път към разбирането", Университески ботанически градини запознаха аудиторията с работата и опита си в областта на преподаване на ботаниката посредством откривателското учене, учене на открито, ангажиране интереса на децата към глобалнозначимите теми биоразнообразие и климатични промени.

Наблюдение на птици

06/10/13 | София

Наблюдение на птици

На 6 октомври Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организира експедиция за наблюдение на птици в защитена местност Университетска Ботаническа градина – Балчик. Събитието е с фокус върху наблюдението на мигриращите птици на територията на Ботаническата градина и има за цел да събере данни за видовия състав и числеността им. Начинаещите участници ще имат възможност да научат интересни факти за вълнуващото пътуване на пернатите пътешественици.

Последна среща на партньорите в Тренто

03/10/13 | София

Последна среща на партньорите в Тренто

Партньорите по проект INQUIRE се събраха на своята последа работна среща в гр. Тренто и в гр. Арко, Италия. Домакин беше музеят на естествени науки MUSE. Всички участници, наред с представителите от Университетски Ботанически градини България обсъдиха резултатите от въвеждането на откривателското учене (IBSE) в учебната практика в преподаването на ботаника и други естествени науки.

ПОСЛЕДНИ ДИСКУСИИ Виж дискусии

16/10/13

Климатичните промени са факт

Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) публикуван през септември, показва, че вследствие на човешка дейност, средните температури са най-високи за последние 1400 години. Тя вече оказва влияние върху планетата и това само ще се влошава. В доклада е изразено притеснението, че има много критици и следва да се обсъди какво да се направи, за да може обществото да знае на какво да вярва?

14/10/13

Да спрем прахосването на храна

До 2 млрд. тона напълно добра за консумация храна се губи всяка година, в резултат на загуба на земя, вода и енергия. Подобряването на земеделските практики в Европа, начинът на транспортиране, съхранение и обработка, означава, че по-голяма част от произведените храни могат да достигнат нашия пазар. Защо тогава ние губим и изхвърляме храна чрез търговията на дребно и поведението на клиентите?

19/09/13

Проект "Защита на видовете в Германия"

15 диви растителни видове са застрашени в Германия. Този вид включват арника (Arnica montana), тинтява дюна (Gentianella uliginosa) и блатна орхидея (Dactylorhiza majalis). Целта на проекта е да се изгради национална мрежа за защита на застрашени диви растения в Германия, за да осигури дългосрочно оцеляване популациите на тези видове.

09/08/13

Овце се включват в косенето на тревата

Стада с овце се включват в косенето на тревата в големи Европейски градове. Градският съвет в Париж одобри използването на овце вместо косачки, като част от пилотен проект. Четири овце от Ouessent Island, край бреговете на Бретан, са избрани, за да поемат работата на градинаря, а също и заради малкия си размер, което прави по-лесно транспортирането им между площите.

Последен Tweet

Виж всички
image

Референции

Научи повече
image

При прилагането на откривателското учене, децата, които трудно се спавят с учебния материал показаха лесно и бързо напредък

Материали

Виж всички
image

Чрез планиране и изработка на модел на ствол на дърво, който се потапя и във вода, децата ще изследват структурните и функционални особености на тази част на растенията. След това (чрез изработка на модела повторно, но поставен при различни условия - лед и пясък) ще направят изводи за отражението на климатичните условия върху външния вид на растенията, сезонните промени при широколистно-листопадните и различни приспособления за адаптация.

Научи повече

Улеснен достъп

              

Следи ни

С подкрепата на

  Share on Facebook